Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходите

09 Юни 2020

Изпълнителният директор на НАП утвърди Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходитеДокументът описва правилата на Националната агенция за приходите по отношение на видеонаблюдението, целите на извършващото се видеонаблюдение, както и мерките, предприемани от Агенцията, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на служителите, клиентите и посетителите на НАП. Елементите на политиката са приложими за всички структури на НАП с функциониращи системи за видеонаблюдение.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 09.06.2020
Затвори