Публично състезание 00530-2018-0120 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка на сгради и имущество), представляващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й”

21 Декември 2018
Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 21.12.2018
Затвори