Публично състезание 00530-2018-0023 „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сграда/, представляваща дълготраен материален актив /ДМА/, стопанисвана и използвана за административни нужди от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково”

24 Април 2018
Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 24.04.2018
Затвори