Договор без предварително обявление 00530-2018-0013 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София в три обособени позиции: № 1: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административните сгради на територията на гр. София; № 2: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ИРМ Ихтиман към офис „София област“; № 3: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис „Благоевград““

23 Февруари 2018

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 23.02.2018
Затвори