Удостоверенията за местно лице за лицата с регистрация в гр. София вече се издават от офисите към ТД на НАП София

03 Януари 2017

От 01.01.2017 г. удостоверения за местно лице за лицата с регистрация в гр. София се издават от тринадесетте офиса към ТД на НАП София, находящи се на територията на гр. София. От същата дата се преустановява издаването на удостоверенията в дирекция „Обслужване“, отдел „Обслужване“ в ТД на НАП София.

Удостоверенията за местно лице на Република България за останалата част от страната се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП.

На сайта на НАП е достъпна новата бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273).

Рубрика Удостоверение за местно лице

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 03.01.2017
Затвори