Публикувани са становища по прилагане на осигурителното законодателство за 2016 г.

12 Януари 2016

 Становище № 20-00-5 от 12.01.2016 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"  

Становище № 20-00-6 от 12.01.2016 г. относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 Рубрика Осигуряване/Становища, указания, инструкции

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 12.01.2016
Затвори