Публична покана № 9012415 „Организиране и провеждане на 2 пресконференции във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност, в изпълнение на Договор № A11-31-8/15.02.2012 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК –Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административно сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публичните вземания –Информационна система „Взаимна помощ при събиране”.

20 Февруари 2013

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 20.02.2013
Затвори