Актуализиран е програмният продукт за декларации № 1, № 3 и № 6

05 Юни 2013

== > Обновяване № 5 за 2013 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 и данни от осигурителните каси, съгласно изменение на Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. на Министъра на финансите в сила от 1.5.2013 г. (ДВ бр.45 от 18.05.2013 г.)

== > Обновяване № 5 за 2013 г.  за Windows 98  

== > Ръководство за инсталация

...............................................

== > Първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 

== >   Първоначална инсталация за Windows 98  

== >   Ръководство за инсталация  

== >   Ръководство на потребителя за ползване на продукта

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 05.06.2013
Затвори