ЦУ на НАП обявява конкурс за длъжността „директор" и "заместник-директор" на ТД на НАП София

22 Април 2013

Обява за конкурс за 1 /една/ щатна бройка от длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” и 1 /една/ щатна бройка от длъжността „заместник - директор на териториална дирекция на НАП” в ТД на НАП София

Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по управленска тематика, тест за личностни качества и интервю. 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник/нотариално заверено пълномощно – оригинал/, в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, в сградата на Централно управление на Националната агенция за приходите, гр.София, бул. „Княз Дондуков” № 52, в приемната на входа за граждани, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа.

Формуляри за попълване за участие в конкурса:

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС

 

Рубрика Работа в НАП

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.04.2013
Затвори