Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.

25 Март 2013

Актуализирани са  Интрастат образците на формуляри и декларации за 2013 г.

Публикувани са и два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите: 

Уведомление за пристигания и изпращания на партиди;

Искане за корекция на регистрационнен формуляр

До края на месец април 2013 г. ще бъде реализирана нова функционалност по отношение на информационна система Интрастат като ще бъдат добавени нови 3 документа.

Рубрика Интрастат формуляри и декларации

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 25.03.2013
Затвори