Публикувани са измененя и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007г. за прилагане на система Интрастат

20 Март 2013

Публикувани са измененя и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007г. за прилагане на система Интрастат, обнародвани в ДВ, брой 28 от 19.03.2013г.

 

Рубрика: Интрастат законодателство

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 20.03.2013
Затвори