Наръчник по ЗДДФЛ за 2012 година

28 Май 2012

      

 Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица - версия 2012 г.

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 година, съобразно промените за 2012 година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в „Държавен вестник” бр. 35, бр. 51 и бр. 99 от 2011 г.

Наръчникът е изготвен с цел  да подпомогне служителите на Националната агенция за приходите при прилагането на данъчното законодателство в областта на облагането на доходите на физическите лица за 2012 година.

 Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (22 на брой)

Рубрика Данъци ---> Становища, указания, наръчници

        

       

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 28.05.2012
Затвори