Наръчник по ДДС за 2012 година

14 Май 2012

  

 Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012 година

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по ДДС за 2011 г, съобразно промените за 2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

В Наръчника са  отразени всички издадени указания на Изпълнителния директор на НАП по прилагане разпоредбите на ЗДДС.

Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (18 на брой)

Рубрика Ръководства, наръчници и др.

      

         

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 14.05.2012
Затвори