Актуализиран е наръчник по определяне на приложимото законодателство

09 Април 2012

Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004. Новостите са във връзка с промените в Кодекса на труда, обнародвани в ДВ, бр. 7 от 24 Януари 2012 г., с които се урежда статута на „предприятията, които осигуряват временна работа”, както и на Част II от Практическия наръчник - законодателството, което се прилага към работниците в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария, издаден от Европейската комисия.

Рубрика Осигуряване --> Евроинтеграция

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 09.04.2012
Затвори