Наръчник по ДОПК - ІІ част

26 Март 2012

 

 Наръчник по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - ІІ част .

Наръчникът по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - ІІ част за 2012 година обхваща материята на Дял ІV „Събиране на публичните вземания” на кодекса. Изготвен е с цел  да подпомогне служителите от Национална агенция за приходите в процеса по прилагане на данъчното и осигурително законодателство.

Наръчникът може да бъде използван,  както за самостоятелна подготовка от органите по приходите и публичните изпълнители, така и като база за разработване на учебни материали за  провеждане на  първоначално и продължаващо обучения на служителите от Национална агенция за приходите.

Рубрика Данъци ---> Становища, указания, наръчници

Вижте още:

 Наръчник по ДОПК - І част  (2011 г.)

 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

   

        

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 26.03.2012
Затвори