Наръчник по социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2011 г.

27 Април 2011

           

 Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2011 г.

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2010 г. в съответствие с промените за 2011 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове. Промените са отразени в съответните фишове. 

Наръчникът е изготвен с цел да подпомогне служителите от Национална агенция за приходите (НАП) при прилагане на онези разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и съответните подзаконови нормативни актове, които са от компетентността на агенцията във връзка с възложените й по закон функции. Той може да бъде използван както за самостоятелна подготовка от органите по приходите, така и като база за разработване на учебни материали за провеждане на обучения на служителите от НАП.

Рубрика Осигуряване 

       

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 27.04.2011
Затвори