Biztositekok allambeveteli felugyelet alatt

Az elozetes biztosítékok kiszabásainak az eseteit állambevételi felügyelet esetén nyilvános végrehajtó és/vagy bevételi szerv által (önálló indoklás szerint) az ATBEK 121а paragrafusa 1. bekezdésének 1 – 4. pontja és a 2. bekezdés szabályozza részletesen:

  • a muszaki ellenorzo eszközök /MEE/ sértetlenségének a károsítása;
  • az ATBEK 13 paragrafusa 3. bekezdésének 4. pontja szerinti tilalom megszegése;
  • eltérés az okmányokban feltüntetett és az ellenorzés során megállapított áru fajtája és/vagy mennyisége között;
  • a jármuvezeto és az áru címzettje/vevoje meg nem jelenése az áru  rendeltetési/lerakási helyén;
  • bevételi szerv azon megállapítása, hogy a termékkel való késobbi rendelkezés során az esedékes adók beszedésе lehetetlenné válik, vagy jelentos mértékben meghiusul.

Az áru lefoglalása

Az állambevételi szerv intézkedéseket tesz a bizonyítékok biztosítására és lefoglalja a terméket és a róla szóló okmányokat az ATBEK 121а paragrafusának 3. bekezdése szerint, 72 órás hatállyal, bírósági határozat nélkül. Ebben az esetben a 13. paragrafus 3. bekezdése 4. pontja szerinti rendelkezési tilalom érvényben marad, és a terméket elbocsátják a biztosíték benyújtása után.

A lefoglalt termékek visszaszolgáltatása készpénzben, vagy feltétlen és visszavonhatatlan, az áru piaci árának 30 százalékát kitevo, legalább 6 hónapig érvényes bankgaranciaként történt biztosíték nyújtása, valamint az áru lefoglalási és tárolási költségeinek a megtérítése után történik.

A biztosíték befizetési határideje – a biztosíték befizetésére kiszabott 24/72 órás határido kezdeti idopontja az ellenorzés befejezésének az idopontjával egyezik meg.

A biztosíték mértéke – megjelölésre kerül a kiállított és az áru címzettjének/vevojének kézbesített jegyzokönyvbe.

A biztosíték befizetése/letétele

Az áru piaci értékének 30 százalékát kitevo biztosíték összegét a NAÜ illetékes területi igazgatóságának a bankszámlájára kell befizetni.

A bankgaranciát, vagy a fizetési meghagyást az átutalt összegrol be kell nyújtani 24/72 órán belül az illeto „Operatív tevékenységek” osztályvezetonek az állambevételi felügyelet végrehajtási helye szerint, vagy elküldeni a fisc.control@nra.bg e-mail címre.

A bankgaranciát kiadhatja: 

  • A Bolgár nemzeti banktól /BNB/ muködési engedéllyel rendelkezo személy;
  • harmadik országban telepedett, a Bolgár nemzeti banktól /BNB/ a Bolgár Köztársaság területére, leányvállalat révén muködési engedéllyel rendelkezo bank;
  • egy másik tagállam illetékes szerveitol szerzett, banki tevékenységek folytatásáról szóló muködési engedéllyel rendelkezo bank, amely direkt módon, vagy leányvállalat révén nyújt szolgáltatásokat a Bolgár Köztársaság területén.

A biztosíték nyújtásának mulasztási következményei

Amennyiben a biztosíték nem kerül benyújtásra 72 órán belül a lefoglalás után, gyorsan romló áru esetén - 24 órán belül, az áru felajánlottnak számít az államkincstár javára. Ezeket a körülményeket fel kell tüntetni államkincstár javára felajánlott termékek fajtájáról és mennyiségérol készült jegyzokönyvben, valamint az "Állambevételi felügyelet" nyilvántartásban.

Az állambevételi szerv intézkedései elleni fellebbezés állambevételi felügyelet végrehajtásakor

Az állambevételi szervek intézkedései elleni fellebbezésnek van helye magas állambevételi kockázattal járó termékek feletti állambevételi felügyelet során 14 napon belül a végrehajtás után a NAÜ az áru tartózkodási/az intézkedések végrehajtási helye szerinti területi igazgatóságának területi igazgatója elott, az ATBEK 127ж paragrafusa alapján és a 41. paragrafussal kapcsolatban. A fellebbezés benyújtása nem bír halasztó hatállyal.

Fontos! Elozetes biztosítékot állambevételi felügyelet során kiszabhat:

  • nyilvános végrehajtó (az ATBEK 121a, paragrafusa 1. bekezdése alapján), elozetes biztosítási intézkedések révén, amelyek mértéke legalább az áru piaci értékének a 30 százaléka, a bevételi szerv kérelmére, és
  • az állambevételi szerv (az ATBEK 121a, paragrafusa 3. bekezdése alapján), bizonyítékok biztosításával az ATBEK 40. paragrafusa szerint és biztosíték kiszabásával, amelyek mértéke legalább az áru piaci értékének a 30 százaléka.
.................................................
Kapcsolatfelvétel a NAÜ irodahelységeivel (az egér segítségével válasszon irodahelységet a térképrol)