Allambeveteli felugyelet kockazattal jaro termekek fuvarozasa felett az orszag belsejeben

Az állambevételi szervnek joga van a jármuvet az ország belsejében állambevételi felügyeleti pontnál megállítani, ellenorizni azt, hogy a szállítmány magas állambevételi kockázattal járó áru-e, ellenorizni a jármuvezeto és a szállítmányt kíséro személy személyazonosságát, ellenorizni a szállítmányt kíséro okmányokat, megtekinteni a terméket és muszaki ellenorzo eszközöket felszerelni a jármure, valamint "magas állambevételi kockázat – belso szállítás" feliratú pecsétet/bélyegzot rátenni a szállítási okmányra.

MEE felszerelése

A felszerelt MEE-rol állambevételi felügyeleti jegyzokönyv kerül kiállításra, annak egyik példányát a jármuvezetonek és a szállítmányt kíséro személynek kézbesítik. A jegyzokönyv tartalmazza a végrehajtott állambevételi felügyelet minden tényét és körülményét.

Az MEE-t felszerelo állambevételi szerv az "Állambevételi felügyelet" címu nyilvántartásba a következo adatokat jegyzi fel:

 1. Az áru feladóját;
 2. Az áru címzettjét;
 3. Az áru fajtáját és mennyiségét;
 4. Az áru átvételi/lerakási helyét;
 5.  Az áru átvételének/lerakásának a dátumát és várható óraidopontját;
 6. A muszaki ellenorzo eszközök ellenorzo számát;
 7. A muszaki ellenorzo eszközök felszerelésének a dátumát és óraidopontját;
 8. A jegyzokönyv számát és dátumát;
 9. Egyéb adatokat a jegyzokönyvbol.

A MEE eltávolítása

A MEE-t a bevételi szerv távolítja el az áru lerakásának a helyén. A MEE eltávolítása után a NAÜ illetékese jegyzokönyvet állít ki, melynek egyik példányát kézbesíti a jármuvezetonek és a címzettnek/vevonek, vagy annak meghatalmazott képviselojének. Ezen kívül, a többi végrehajtott ellenorzésrol egy másik jegyzokönyv kerül kiadásra, amelyet kézbesítenek a címzettnek/vevonek. Ez a jegyzokönyv tartalmazza az áru a MEE felszerelésekor megállapított, vagy a jármuvezeto/a szállítmányt kíséro személy által bejelentett fajtájának és mennyiségének a kíséro okmányoknak való megfelelésének vagy meg nem felelésének az ellenorzési eredményeit és az áru tényleges fajtáját és mennyiségét annak átvételi/lerakási helyén.

Intézkedések megtétele a bizonyítékok biztosítására

A bizonyítékok biztosítására tett intézkedések esetén az állambevételi szerv a terméket csak a meg nem felelésbol keletkezheto adókötelességek mértékével, de legalább a nem megfelelo áru piaci árának 30 százalékát árufajtánként és mennyiségenként éro mértékével azonos biztosíték nyújtása után engedi el. A biztosíték lehet készpénz, vagy feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia.

Az MEE-t eltávolító állambevételi szerv az "Állambevételi felügyelet" címu nyilvántartásba a következo adatokat jegyzi fel:

 1. A MEE eltávolításának dátumát és óraidopontját;
 2.  A jegyzokönyv sorszámait és dátumait;
 3.  Egyéb adatokat a jegyzokönyvbol;
 4. A kiszabott biztosíték mértékét.
.................................................
Kapcsolatfelvétel a NAÜ irodahelységeivel (az egér segítségével válasszon irodahelységet a térképrol)