Allambeveteli felugyelet kockazattal jaro termekek felett, a Bolgar Koztarsasag teruleten egy europai unios tagallambol egy masik tagallamba torteno athaladasakor

A jármu az ország területére állambevételi felügyeleti ponton keresztül történo behajtásakor az állambevételi szervnek joga van a jármuvet megállítani, ellenorizni azt, hogy a szállítmány magas állambevételi kockázattal járó áru-e, ellenorizni a jármuvezeto és a szállítmányt kíséro személy személyazonosságát, ellenorizni a szállítmányt kíséro okmányokat, megtekinteni a terméket és muszaki ellenorzo eszközöket /MEE/ felszerelni a jármure, valamint "magas állambevételi kockázat - áthaladás" feliratú pecsétet/bélyegzot intézményezni a szállítási okmányra.

MEE felszerelése

A felszerelt MEE-rol állambevételi felügyeleti jegyzokönyv kerül kiállításra, annak egy-egy példányát a jármuvezetonek, ill. a szállítmányt kíséro személynek kell kézbesíteni. A jegyzokönyv tartalmazza a végrehajtott állambevételi felügyelet során megállapított minden tényt és körülményt.

Az állambevételi szerv az "Állambevételi felügyelet" címu nyilvántartásba a következo adatokat jegyzi fel:

 1. Az áru rendeltetési országát;
 2. Azt a helyet (határátkelot), ahol a jármunek el kell hagynia az országot;
 3. A muszaki ellenorzo eszközök ellenorzo számát;
 4. A muszaki ellenorzo eszközök felszerelésének a dátumát és óraidopontját;
 5. A jegyzokönyv számát és dátumát;
 6. Egyéb adatokat a jegyzokönyvbol.

 

A MEE eltávolítása

A MEE-t a bevételi szerv távolítja el mielott a jármu elhagyja az ország területét.

A muszaki ellenorzo eszközök eltávolításával és azok sértetlenségének az ellenorzésével minden intézkedésrol jegyzokönyv készül, melynek egy-egy példányát a jármuvezetonek, ill. a szállítmányt kíséro személynek kell kézbesíteni.

Az MEE-t eltávolító állambevételi szerv az "Állambevételi felügyelet" címu nyilvántartásba a következo adatokat jegyzi fel:

 1. A MEE eltávolításának dátumát és óraidopontját;
 2. A jegyzokönyv sorszámait és dátumait;
 3.  Egyéb adatokat a jegyzokönyvbol;

 

A Bolgár Köztársaság területén valamely Európai uniós tagállamból egy másik tagállamba áthaladó magas állambevételi kockázattal járó termékek átrakása

Kivételes esetben engedélyezheto a lekötelezett személyek szolgálatában, amennyiben az utóbbiak idoben értesítik a NAÜ illetékeseit az átrakás szükségességérol.

Az értesítést az ország területére az állambevételi felügyeleti pontnál történo behajtáskor a jármuvezeto és/vagy a szállítmányt kíséro személy valósítja meg -  úgy az átrakás szükségességének az állambevételi szerv elotti bejelentése, mint a nyilatkozat és a formanyomtatvány szerinti kérelem kitöltése révén.        

Átrakás szükségességét a magas állambevételi kockázattal járó termékek címzettje/vevoje is bejelentheti formanyomtatvány szerinti kérelem benyújtása révén, amelyet elektronikus aláírással kell ellátni és a fisc.control@nra.bg e-mail címre elküldeni. Ilyen esetben arra kell figyelni, hogy a benyújtott kérelem akkor tekintheto elfogadottnak (ill. bír jogi következményekkel) ha megerosítették annak elfogadását. Az idoben bejelentett átrakási szükségességnél tekintettel kell lenni az állambevételi felügyelet végrehajtására, és az átrakás helyén:

 • a muszaki ellenorzo eszközöket az állambevételi szervek eltávolítják legkésobb 4 órával a jármuvezeto által bejelentett idopont után; az ATBEK 13. paragrafusa, 3. bekezdésének 1. pontja szerinti címzett/vevo változásáról szóló értesítés benyújtása esetén az eltávolítás legkésobb 24 órával az értesítés benyújtása után történik;
 • a jármuvezeto és/vagy a szállítmányt kíséro személy jelenlétében az állambevételi szervek egybevetik az okmányokon feltüntetett és az ellenorzés során megállapított áru fajtáját és/vagy mennyiségét.

Az átrakás esetén az elozetes biztosítási intézkedések foganatosítása magas állambevételi kockázattal járó termékek a Bolgár Köztársaság területén valamely EU tagállamból egy másik tagállamba történo áthaladásakor függ az okmányokban feltüntetett és az ellenorzés során megállapított áru fajtájának és/vagy mennyiségének az egybevetési eredményeitol; a felszerelt muszaki ellenorzo eszközök sértetlenségének a megóvásától; az ATBEK 13 paragrafusa 3 bekezdésének 4 pontja szerinti tilalom betartásától (a címzett/vevo köteles tartózkodni a termékkel való rendelkezéstol annak átvételéig/lerakásáig kivéve azt az esetet, amikor az állambevételi szervnek biztosítékot nyújtott készpénzben, vagy feltétlen és visszavonhatatlan, legalább 6 hónapig érvényes, az áru piaci értékének 30 százalékát kitevo bankgaranciával), valamint attól is, hogy a jármuvezeto megjelent-e az átrakás helyén.

.................................................
Kapcsolatfelvétel a NAÜ irodahelységeivel (az egér segítségével válasszon irodahelységet a térképrol)