Allambeveteli felugyelet magas kockazattal jaro termekek kozossegen beluli beszerzesekor

A jármunek az ország területére állambevételi felügyeleti ponton keresztül történo behajtásakor az állambevételi szervnek joga van a jármuvet megállítani, leellenorizni azt, hogy a szállítmány magas állambevételi kockázattal járó termék-e, ellenorizni a jármuvezeto és a szállítmányt kíséro személy személyazonosságát, ellenorizni a szállítmányt kíséro okmányokat, megtekinteni a terméket és muszaki ellenorzo eszközöket /MEE/ felszerelni a jármure, valamint "magas állambevételi kockázat - közösségen belüli beszerzés" feliratú pecsétet/bélyegzot rátenni a szállítási okmányra.

Muszaki ellenorzo eszközök /MEE/ felszerelése

A felszerelt MEE-rol állambevételi felügyeleti jegyzokönyv kerül kiállításra, annak egyik példányát a jármuvezetonek és a szállítmányt kíséro személynek kézbesítik. A jegyzokönyv tartalmazza a végrehajtott állambevételi felügyelet minden tényét és körülményét.

Az "Állambevételi felügyelet" címu nyilvántartásba a következo adatok kerülnek feljegyzésre:

 1. Az áru feladója;
 2. Az áru címzettje;
 3. Az áru fajtája és mennyisége;
 4. Az áru átvételi/lerakási helye;
 5. Az áru átvételének/lerakásának a dátuma és várható óraidopontja;
 6. A felszerelt muszaki ellenorzo eszközök ellenorzo száma;
 7. A muszaki ellenorzo eszközök felszerelésének a dátuma és óraidopontja;
 8. A jegyzokönyv száma és dátuma;
 9. Egyéb adatok a jegyzokönyvbol.

A felszerelt muszaki ellenorzo eszközök /MEE/ eltávolítása

A MEE az áru átvételi/lerakási helyén kerülnek eltávolításra legkésobb 4 órával a jármuvezeto/a szállítmányt kíséro személy által kérelmezett óraidopont után, viszont amikor formanyomtatvány szerinti kérelem került benyújtásra, a MEE eltávolítása legkésobb 24 óra a kérelem benyújtása után történik.

A MEE eltávolítása után a NAÜ illetékese jegyzokönyvet állít ki, melynek egyik példányát kézbesíti a jármuvezetonek és a címzettnek/vevonek, vagy annak meghatalmazott képviselojének. Ezen kívül, a többi végrehajtott ellenorzésrol egy másik jegyzokönyv kerül kiadásra, amelyet kézbesítenek a címzettnek/vevonek. Ez a jegyzokönyv tartalmazza az árunak a MEE felszerelésekor megállapított, vagy a jármuvezeto/a szállítmányt kíséro személy által bejelentett fajtájának és mennyiségének a kíséro okmányoknak való megfelelésének vagy meg nem felelésének az ellenorzési eredményeit és az áru tényleges fajtáját és mennyiségét annak átvételi/lerakási helyén.

Intézkedések megtétele a bizonyítékok biztosítására

A bizonyítékok biztosítására tett intézkedések esetén az állambevételi szerv a terméket csak az nem megfelelésbol keletkezheto adókötelességek mértékével, de legalább a nem megfelelo áru piaci árának 30 százalékát árufajtánkként és mennyiségenként éro mértékével azonos biztosíték nyújtása után engedi el. A biztosíték lehet készpénz, vagy feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia letétele.

Az MEE-t eltávolító állambevételi szerv az "Állambevételi felügyelet" címu nyilvántartásba a következo adatokat jegyzi fel:

 1. A MEE eltávolításának dátumát és óraidopontját;
 2. A jegyzokönyvek sorszámait és dátumait;
 3. Egyéb adatokat a jegyzokönyvekbol;
 4. A kiszabott biztosíték mértékét.
.................................................
Kapcsolatfelvétel a NAÜ irodahelységeivel (az egér segítségével válasszon irodahelységet a térképrol)