Az allambeveteli felugyelet eljarasi intezkedesei

Személyazonosság ellenorzése

A jármu megállítása után az adóbevételi szerv ellenorzi a vezeto és jármuvön tartózkodó, a szállítmányt kíséro minden személy azonosságát, és az okmányok alapján és/vagy szemmel megállapítja, hogy a jármuvel magas állambevételi kockázattal járó terméket szállítanak-e.

Magas állambevételi kockázattal járó áru szállítása

Magas állambevételi kockázattal járó áru szállítása esetén, az állambevételi szervek ellenorzik a szállítmányt kíséro okmányokat, hogy megállapítsák/beazonosítsák:

  • Az áru fajtáját és mennyiségét;
  • Az áru szállítóját/eladóját;
  • Az áru címzettjét/vevojét;
  • Az áru átvételi/lerakási idopontját és helyét, viszont a jármu a Bolgár Köztársaság területén egy Európai uniós tagállamból egy másik tagállamba történo áthaladásakor – azt az idopontot és a helyet ahol a jármu hivatott elhagyni az ország területét.

Okmányok hiánya

A szállítmányt kíséro okmányok hiánya esetén, vagy amikor az okmányok nem tartalmazzák a fent említett adatokat és/vagy adatokat az átvétel/lerakás várható idopontjáról, a jármuvezeto és/vagy a szállítmányt kíséro személy kitölti/k az állambevételi szervek által megadott formanyomtatvány szerinti nyilatkozatot.

Az áru átvételi/lerakási dátumának, idopontjának és helyének a változtatása 

Az okmányokban feltüntetett vagy a jármuvezeto / a szállítmányt kíséro személy által bejelentett áru átvételi/lerakási dátumát, idopontját és helyét, valamint a kérelmezett átvételi/lerakási idopontot az áru címzettje/vevoje megváltoztathatja elektronikus úton benyújtott formanyomtatvány szerinti kérelemmel. A kérelmet a fisc.control@nra.bg internet címre kell benyújtani, az átvétel igazolása utólagos értesítéssel történik.

Fontos! A megérkezés várható idopontjának a bejelentésekor a bolgár idozónát kell alkalmazni.

Muszaki ellenorzo eszközök /MEE/ felszerelése

Amikor a jármu magas állambevételi kockázattal járó terméket szállít, az állambevételi szerveknek joguk van felszerelni MEE-t a jármure, valamint „magas állambevételi kockázat” feliratú pecsétet/bélyegzot a szállítási okmányra. Minden MEE egyedülálló sorszámmal van ellátva.

A felszerelt MEE-rol állambevételi felügyeleti jegyzokönyv kerül kiállításra, annak egy-egy példányát a jármuvezetonek, ill. a szállítmányt kíséro személynek kell kézbesíteni. A jegyzokönyv tartalmazzon a végrehajtott állambevételi felügyelet során megállapított minden tényt és körülményt.

A felszerelt MEE eltávolítása

A MEE-t csak az állambevételi szerv távolíthatja el a következok szerint:

  • Magas állambevételi kockázattal járó termékek közösségen belüli beszerzéskor – az áru átvételi/lerakási helyén;
  • Magas állambevételi kockázattal járó termékek a Bolgár Köztársaság területén, valamely Európai uniós tagállamból égy másik tagállamba történo áthaladásakor – mielott a jármu elhagyja az ország területét;
  • Magas állambevételi kockázattal járó termékek az ország belsejében történo fuvarozása esetén - a termék átvételi/lerakási helyén.
  • Magas állambevételi kockázattal járó termékek közösségen belüli értékesítésekor – mielott a jármu elhagyja az ország területét;

Fontos! A termék több, különbözo helyen történo lerakásakor – minden lerakási helyen a MEE eltávolításra kerül és a termék lerakása után új MEE kerül felszerelésre.

Magas állambevételi kockázattal járó termék egyéb termékkel történo szállításakor, az egyéb termék lerakásakor nem kötelezo annak címzettjének/vevojének a jelenléte.

Az olyan gyanú esetében, hogy magas állambevételi kockázattal járó termékek szállítására 3 tonnánál kisebb teherbírással rendelkezo jármuveket alkalmaznak a felügyelet elkerülése érdekében, az állambevételi felügyelet végrehajtó rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

Elozetes biztosíték az állambevételi felügyelet ideje alatt

Az elozetes biztosíték állambevételi felügyelet alatt az közvégrehajtó és/vagy állambevételi szerv által történo kiszabásának az eseteit ATBEK 121а paragrafus 1. bekezdése, 1-4 pontja, valamint 2. bekezdése szabályozza.

Az állambevételi szerv intézkedései elleni fellebbezés az állambevételi felügyelet alatt

Аz állambevételi szervek intézkedéseivel szemben magas állambevételi kockázattal járó termékek feletti állambevételi felügyelet során lehet fellebbezni 14 napon belül azok megtétele után a NAÜ területi igazgatóságának területi igazgatója elott az ellenorzött tárgy/az intézkedések megtételének a helye szerint az ATBEK 127ж paragrafusa alapján és a 41. paragrafussal kapcsolatban. A fellebbezés nem bír halasztó hatállyal.

Adminisztratív és büntetojogi felelosség

Kötelezettségeinek mulasztásáért magas állambevételi kockázattal járó termékek fuvarozásakor gyakorolt állambevételi felügyelet alatt minden személy igazgatási és büntetojogi felelosséggel tartozik, amely az adminisztratív szabálysértésék és büntetések törvénye szerint valósul.

.................................................
Kapcsolatfelvétel a NAÜ irodahelységeivel (az egér segítségével válasszon irodahelységet a térképrol)