Allambeveteli felugyelet

Mi az állambevételi felügyelet?

Az állambevételi felügyelet az állambevételi szervek /Állambevételi ügynökség munkatársai/ intézkedéseinek azon halmaza, amely Bulgária területén magas adóbevételi kockázattal járó termékek forgalmával /fuvarozásával/ kapcsolatos adórejtések és adócsalások elhárítása céljából valósul meg. 

Alkalmazásra kerül minden magas állambevételi kockázattal járó termék esetében, függetlenül az átvétel/lerakás helyétol: az ország területe, más Európai uniós tagállam, vagy harmadik állam területe. Nem kerül alkalmazásra vámfelügyelet alatt álló termékek esetén.

Lásd teljes szöveg.

Hol van jogilag szabályozva?

Adóügyi és társadalombiztosítás eljárási kódex, 12 par. 1-8 bekezdése, 4 bekezdés nélkül; 13 par.; 121а par.; 127а-з par.; 278б par.; a Kiegészíto rendelkezések 1 §-a, 26-28 pont.

 2014. január 30-án kiadott Н-2 számú Rendelet a Bolgár Köztársaság területén fuvarozott magas állambevételi kockázattal járó termékek felett gyakorolt állambevételi felügyelet feltételeirol és alkalmazásának rendjérol, valamint az állambevételi felügyelet pontokra támasztott követelményekrol.

Melyek a magas állambevételi kockázattal járó termékek?

Melyek az illetékes felügyeleti szervek?

Az Adóügyi és társadalombiztosítás eljárási kódex /ATBEK/ 127а par., 1. bekezdése szerint az állambevételi felügyeletet a Nemzeti adóbevételi ügynökség /NAÜ/ végrehajtó igazgatójának határozatával meghatalmazott állambevételi szervek végzik, kizárólagos írásbeli megbízás szükségessége nélkül. Az illetékes felügyeleti szervek hatáskörét az ATBEK 12. paragrafusának 1-8 bekezdése szabályozza meg, kivéve a 4. bekezdést

Milyenek az ismerteto jelek és a formaruha?

A jármuvek megállítása stop tárcsával történik csak az állambevételi felügyeleti pontnál /ÁFP/ az állambevételi szervek által /legalább két munkatársból álló munkacsapat/, akik még éjszakán is világosan megkülönböztetheto és látható ismerteto jelekkel és formaruhával vannak ellátva, az utóbbiak kötelezo módon tartalmazzák a következo feliratokat: "Nemzeti adóbevételi ügynökség" vagy NAÜ és "Állambevételi felügyelet", valamint a Nemzeti adóbevételi ügynökség logóját.

Hol helyezkednek az állambevételi felügyeleti pontok /ÁFP/?

Az ÁFP-k elkülönített helyek, az úthálózat szakaszai vagy a pályaudvarok, közhasználatú repüloterek és tömegközlekedési kikötok egyes területei, valamint a hozzájuk tartozó részek, amelyeken az állambevételi szervek végezhetik az állambevételi felügyeletet. Az állambevételi felügyeleti pontok listája.

Mely személyek kerülnek ellenorzésre az állambevételi felügyelet alatt?

Milyen eljárási muveleteket végeznek az állambevételi szervek?

A magas állambevételi kockázattal járó termékek felett gyakorolt állambevételi felügyelet muveleteihez tartozik:

 1. A Bulgária területén terméket szállító jármu megállítása;
 2. Annak ellenorzése, hogy a jármu magas állambevételi kockázattal járó terméket szállít-e;
 3. A jármuvezeto és a szállítmányt kíséro személy/ek személyazonosságának az ellenorzése;
 4. A szállítmányt kíséro okmányok ellenorzése;
 5. Ellenorzo muszaki eszközök /EME/ elhelyezése a magas állambevételi kockázattal járó terméket szállító jármure;
 6. Az elhelyezett EME eltávolítása;
 7. A szállítmány ellenorzése/szemléje a jármuvön és az átvételének/lerakásának a helyén. Lásd teljes eljárást

Mikor szabható ki elozetes biztosíték az állambevételi felügyelet alatt?

Fontos tudni:

 • Az állambevételi szerveknek arra van joguk, hogy 3 tonnánál nagyobb teherbírással rendelkezo jármuveket állítsanak meg. Az olyan gyanú esetében, hogy magas állambevételi kockázattal járó termékek szállítására 3 tonnánál kisebb teherbírással rendelkezo jármuveket alkalmaznak a felügyelet elkerülése érdekében, az állambevételi felügyelet végrehajtó rendelkezései kerülnek alkalmazásra;
 • Az állambevételi felügyelet alá esnek a megállt jármuvek is, amennyiben azok magas állambevételi kockázattal járó termékeket szállítanak, függetlenül a Bulgária területén levo tartózkodási helyüktol;
 • Az áru fajtájának és mennyiségének, a feladó és a címzett, az áruátvétel helyének és idopontjának, az átvétel/lerakás várható idopontjának az adatai, a termékek fuvarozásáról szóló információ és az állambevételi szervek az állambevételi felügyelet szerinti eljárásai "Állambevételi felügyelet" címu elektronikus nyilvántartásba kerülnek feljegyzésre;
 • Minden ellenorzo eljárásról jegyzokönyv készül;
 • Az állambevételi felügyelet révén nem állapíthatóak meg adótartozások, de meg lehet állapítani az adótartozásokra nézve jelentoséggel bíró bizonyos tényeket és körülményeket;
 • Az állambevételi szervek intézkedéseivel szemben fellebbezésnek van helye azok befejezésétol számított 14 napon belül a NAÜ Területi igazgatóságának területi igazgatója elott, az ATBEK 127ж paragrafusa alapján és a 41. paragrafussal kapcsolatban. A fellebbezés benyújtása nem bír halasztó hatállyal.
.................................................
Kapcsolatfelvétel a NAÜ irodahelységeivel (az egér segítségével válasszon irodahelységet a térképrol)