Documente

In cazurile de lipsa de date/documente

In cazurile, când lipsesc documente de însotire a bunurilor si/sau date, referitoare la ora estimata a primirii/descarcarii bunurilor, conducatorul mijlocului de transport si/sau persoana, care însoteste bunurile va/vor completa declaratie – formular standard.

La modificarea datei, orei, destinatiei/locului primirii/descarcarii bunurilor

Data si destinatia/locul primirii/descarcarii bunurilor, mentionate in documentele sau declarate, precum si ora estimata a primirii/descarcarii acestora, pot fi modificate de catre beneficiarul/cumparatorul prin depunerea pe cale electronica a unei cereri – formular standard. Cererea se va transmite la adresa de e-mail: fisc.control@nra.bg si se va considera primita dupa confirmarea primirii.

 Cod de procedura fiscala (CPF) (ENG)

 Ordine privind aprobarea listei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal (BG)

 Ordin № ЗЦУ-1449/27.11.2015 privind completarea listei punctelor de control fiscal, cu anexele (BG)