Indisponibilizari de bunuri la efectuarea controlului fiscal

Cazurile, in care se recurge la indisponibilizare preliminara de bunuri de catre un executor public si/sau organ fiscal (in mod autonom), cu ocazia efectuarii controlului fiscal, sunt reglementate detailat la art. 121a, alin. (1), pct. 1 – 4 si alin. (2) din CPF:

  • deteriorarea integritatii mijloacelor tehnice de control;
  • nerespectarea interdictiei, prevazuta la art. 13, alin. (3) pct. 4 din CPF;
  • neconcordanta intre datele, mentionate in documentele si cele constatate in cadrul inspectiei privind natura si/sau cantitatea bunurilor;
  • neprezentarea conducatorului mijlocului de transport sau beneficiarului /cumparatorului bunurilor la destinatia/locul de descarcare a acestora;
  • constatarea din partea unui organ fiscal, ca la o dispunere ulterioara cu bunurile, colectarea impozitelor datorate practic va fi imposibila sau va di sensibil mai dificila. 

Sechestrarea bunurilor

Organul fiscal întreprinde actiuni de indisponibilizare de active si recurge la sechestrarea bunurilor si documentelor aferente in conditiile, prevazute de art. 121a, alin.(3) din CPF pentru o perioada pâna 72 de ore fara autorizatie din partea autoritatilor judiciare. In acest caz interdictia privind dispunerea in sensul art. 13, alin. (3), pct. 4 ramâne valabila, iar eliberarea bunurilor este conditionata de prezentarea unei garantii.

Eliberarea bunurilor sechestrate se va efectua dupa ce va fi prezentata o garantie in numerar sau o garantie bancara neconditionata si irevocabila, pe o perioada de cel putin 6 luni in cuantum egal cu 30% din valoarea de piata a bunurilor si dupa achitarea cheltuielilor, legate de sechestrarea si depozitarea bunurilor.

Termenul limita de plata a garantiei – termenul stabilit de plata a garantiei 24/72 de ore începe sa curga de la ora încheierii inspectiei efectuate.

Cuantumul garantiei – este mentionat in procesul verbal, întocmit si înmânat beneficiarului/cumparatorului.

Depunerea/asigurarea garantiei

Suma garantie, reprezentând 30% din valoarea de piata a bunurilor, urmeaza sa fie virata in contul bancar (BG) al Directiei teritoriale respective a Agentiei nationale pentru venituri.

Garantia bancara sau ordinul de plata a sumei respective, urmeaza sa fie prezentate in termen de 24/72 de ore sefului sectorului „Activitati operationale” de la locul de efectuare a controlului fiscal si transmise pe cale electronica la adresa de e-mail: [email protected].

Garantia bancara poate fi emisa de: 

  • persoana, autorizata de catre Banca nationala a Bulgariei pentru efectuarea de activitati bancare;
  • banca, cu sediul in tara terta, care a fost autorizata de catre Banca nationala a Bulgariei sa desfasoare activitate in Republica Bulgaria printr-o sucursala;
  • banca, autorizata de catre autoritatile competente ale unui stat membru pentru efectuarea de activitati bancare, care poate oferi fie direct, fie printr-o sucursala servicii pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Consecintele neconstituirii unei garantii

In caz, ca garantia nu va fi asigurata in termen de 72 de ore dupa sechestrarea  bunurilor, iar in cazul bunurilor perisabile – in termen de 24 de ore, bunurile se vor considera abandonate in favoarea statului. Aceste împrejurari, privind natura si cantitatea bunurilor abandonate in favoarea statului, se vor mentiona in procesul verbal si in registrul "Control fiscal".

Contestarea actiunilor organului fiscal, efectuate in cadrul controlului fiscal

In termen de 14 zile dupa efectuarea controlului fiscal se poate introduce contestatie împotriva actiunilor organelor fiscale, câtre Directorul directiei teritoriale al Agentiei nationale pentru venituri (ANV) de la locul, unde are sediul unitatea/locul efectuarii controlului, in temeiul art. 127g, coroborat cu art. 41 din CPF. Introducerea contestatiei nu are efect suspensiv asupra actiunilor întreprinse. 

Important! Masuri asiguratorii de indisponibilizare de bunuri in cadrul controlului fiscal pot fi impuse de:

  • executorul public (in temeiul art. 121а, alin. (1) din CPF), prin impunerea unor masuri preliminare de indisponibilizare in cuantum egal cu cel putin 30% din valoarea de piata a bunurilor, la solicitarea organului fiscal, si
  • organul fiscal (in temeiul art. 121a, alin (3) din CPF), prin luare a unor masuri de indisponibilizare de bunuri in sensul art. 40 din CPF si stabilire de o garantie in cuantum egal cu 30% din valoarea de piata a bunurilor.

Vedeti mai multe detalii in privinta reglementarilor