Controlul fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal in interiorul tarii

Organul fiscal de la orice punct de control fiscal are dreptul sa opreasca mijlocul de transport, sa verifice daca marfa transportata este cu grad ridicat de risc fiscal, sa verifice identitatea conductorului auto si persoanei, care însoteste marfa, sa verifice documentele de însotire a marfii, sa efectueze o examinare vizuala a marfii si sa aplice pe mijlocul de transport mijloace tehnice de control si pe documentul de transport stampila/parafa cu inscriptia "grad ridicat de risc fiscal – livrare interna".

Aplicare de MTC

Pentru fiecare mijloc tehnic de control aplicat se va întocmi proces verbal de control fiscal, un exemplar al caruia se va înmâna conducatorului auto si persoanei, care însoteste marfa. In procesul verbal se vor consemna toate faptele si împrejurarile, constate in cadrul controlului fiscal efectuat.

Organul fiscal, care a aplicat MTC, introduce in registrul "Control fiscal" date, referitoare la:

 1. Expeditorul bunurilor;
 2. Beneficiarul bunurilor;
 3. Natura si cantitatea bunurilor;
 4. Destinatia/locul de descarcare al bunurilor;
 5. Data si ora estimata al sosirii/descarcarii bunurilor;
 6. Numarul de control al mijloacelor tehnice de control;
 7. Data si ora aplicarii mijloacelor tehnice de control;
 8. Numarul si data procesului verbal;
 9. Alte date, consemnate in procesul verbal.

 

Înlaturarea MTC

Înlaturarea MTC se efectueaza de catre organul fiscal la locul de descarcare a bunurilor. Dupa înlaturarea mijloacelor tehnice de control urmeaza ca functionar al Agentiei nationale pentru venituri sa întocmeasca proces verbal, un exemplar al caruia se va înmâna beneficiarului/cumparatorului sau unui reprezentant autorizat al acestuia. In procesul verbal trebuie sa fie mentionate concordanta sau neconcordanta dintre natura si cantitatea bunurilor, asa cum aceste figureaza in documentele de însotire, stabilite in momentul aplicarii MTC sau declarate de conducatorul mijlocului de transport/persoana, care însoteste bunurile si natura si cantitatea reala a bunurilor la locul de destinatie/descarcare acestora.

Masurile asiguratorii de indisponibilizare de bunuri

In cazul de întreprindere a unor masuri de indisponibilizare de bunuri, organul fiscal poate elibera marfa numai dupa prezentarea unei garantii in cuantum egal cu valoarea obligatiilor fiscale, care ar putea sa rezulte din neconcordanta, dar nu mai putin de 30% din valoarea de piata a bunurilor, pentru care s-a constatat neconcordanta din punct de vedere al cantitatii si al naturii. Garantia poate sa fie in numerar sau o garantie bancara neconditionata si irevocabila.

Organul fiscal, care a înlaturat MTC va introduce in registrul "Control fiscal" date, privind:

 1. Data si ora înlaturarii mijloacelor tehnice de control;
 2. Numarul si data procesului verbal;
 3. Alte date, consemnate in procesul verbal;
 4. Valoarea indisponibilizarii impuse.