Controlul fiscal asupra bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, care tranziteaza teritoriul R. Bulgaria, venind dintr-un stat membru al Uniunii europene si avand ca destinatie finala alt stat membru

Dupa intrarea mijlocului de transport pe teritoriul tarii organul fiscal de la orice punct de control fiscal, are dreptul sa opreasca mijlocul de transport, sa verifice daca marfa transportata este cu grad ridicat de risc fiscal, sa verifice identitatea conducatorului auto si persoanei, care însoteste marfa, sa verifice documentele de însotire a marfii, sa efectueze o examinare vizuala a marfii si sa aplice pe mijlocul de transport mijloace tehnice de control si pe documentul de transport stampila/parafa cu inscriptia "grad ridicat de risc fiscal – tranzitare".   

Aplicarea mijloacelor tehnice de control /MTC/

Pentru fiecare mijloc tehnic de control aplicat se va întocmi proces verbal de control fiscal, un exemplar al caruia se va înmâna conducatorului auto si persoanei, care însoteste marfa. In procesul verbal se vor consemna toate faptele si împrejurarile, constate in cadrul controlului fiscal efectuat.

Organul fiscal va introduce in registrul "Control fiscal" date, referitoare la:

 1. Tara de destinatie a bunurilor;
 2. Punctul de trecere al frontierei, prin care mijlocul de transport urmeaza sa paraseasca teritoriul tarii;
 3. Numarul de control al mijlocului tehnic de control;
 4. Data si ora aplicarii mijloacelor tehnice de control;
 5. Numarul si data procesului verbal;
 6. Alte date, consemnate in procesul verbal. 

Înlaturarea MTC

Înlaturarea MTC se efectueaza de câtre organele fiscale, înainte de iesirea mijlocului de transport de pe teritoriul tarii.

Actiunile de înlaturare a mijloacelor tehnice de control si de certificare a integritatii acestora se vor descrie intr-un proces verbal, un exemplar al caruia se va înmâna conducatorului mijlocului de transport si persoanei, care însoteste marfa.

Organul fiscal, care a înlaturat MTC va introduce in registrul "Control fiscal" date, referitoare la:

 1. Data si ora înlaturarii mijlocului tehnic de control;
 2. Numarul si data procesului verbal;
 3. Alte date, mentionate in procesul verbal. 

Transbordarea bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, care tranziteaza teritoriul R. Bulgaria, venind dintr-un stat membru al Uniunii europene si având ca destinatie finala alt stat membru.

Se admite ca o exceptie, in beneficiul persoanelor impozabile, daca acestia înstiinteaza din timp functionarii Agentiei nationale pentru venituri in privinta necesitatii de transbordare.

Înstiintarea urmeaza a se efectua la punctul de control fiscal la intrarea mijlocului de transport pe teritoriul tarii, de catre conducatorul mijlocului de transport si/sau persoana, care însoteste marfa – atât prin declararea necesitatii de transbordare câtre organul fiscal, cât si prin completarea unei declaratii si cereri – formulare standard.      

Beneficiarul/cumparatorul bunurilor cu grad ridicat de risc poate de asemenea sa declare necesitatea de transbordare prin depunerea unei cereri – formular standard, semnata, utilizând semnatura electronica si transmisa prin e-mail la adresa [email protected]. In astfel de cazuri trebuie sa fie luat in consideratie faptul, ca cererea va fi considerata primita (respectiv va produce efecte juridice) dupa confirmarea primirii acesteia.

Necesitatea de transbordare, declarata intr-un timp util, va fi luata in consideratie in cadrul efectuarii controlului fiscal, urmând, ca la locul de transbordare:

 • mijloacele tehnice de control sa fie înlaturate de organele fiscale in maxim 4 ore dupa ora, solicitata de conducatorul mijlocului de transport; in cazul, existentei unei notificari din partea beneficiarului/cumparatorului, privind unor modificari in sensul art. 13, alin. (3), pct. 1 din Codul de procedura fiscala, înlaturarea se va efectua in maxim 24 ore dupa înaintarea notificarii;
 • in prezenta conducatorului mijlocului de transport si/sau persoanei, care însoteste marfa, organele fiscale vor efectua o comparatie între natura si cantitatea bunurilor, asa cum figureaza in documentele si cele reale, constatate in cadrul verificarii.

Impunerea preliminara a unor masuri asiguratorii de indisponibilizare de probe in cazurile de transbordare de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal, care tranziteaza teritoriul R. Bulgaria, venind dintr-un stat membru al Uniunii europene si având ca destinatie finala alt stat membru, depinde de rezultatele, obtinute in urma comparatiei între natura si cantitatea bunurilor, asa cum figureaza in documentele si cele reale, constatate in cadrul verificarilor efectuate; pastrarea integritatii mijloacelor tehnice de control aplicate; respectarea interdictiei, prevazute la art. 13, alin. (3), pct. 4 din CPF (beneficiarul/cumparatorul este obligat sa nu dispuna de bunurile înainte de primirea/descarcarea acestora, exceptând cazul in care prezinta organului fiscal o garantie in numerar sau o garantie bancara neconditionata si irevocabila pe o perioada de cel putin 6 luni, in cuantum egal cu 30 % din valoarea de piata a bunurilor), precum si de faptul, daca conducatorul mijlocului de transport s-a prezentat la locul de transbordare.