Controlul fiscal in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal

Înainte de iesirea mijlocului de transport de pe teritoriul tarii, organele fiscale de la orice punct de control fiscal, au dreptul sa opreasca mijlocul de transport, sa verifice daca marfa transportata este cu grad ridicat de risc fiscal, sa verifice identitatea conductorului auto si persoanei, care însoteste marfa, sa verifice documentele de însotire a marfii, sa efectueze o examinare vizuala a marfii.  

Verificarea efectuata obligatoriu include si verificarea in sistem a validitatii numarului de identificare în scopuri de TVA al furnizorului/vânzatorului, mentionat in factura    

In cazurile, in care anterior a fost efectuat control fiscal asupra circulatiei acestor bunuri cu grad ridicat de risc fiscal in interiorul tarii, inclusiv daca a fost aplicat mijloc tehnic de control, acesta urmeaza sa fie înlaturat numai de câtre un organ fiscal la punct de control fiscal, înainte de iesirea mijlocului de transport de pe teritoriul tarii.

Organul fiscal introduce in registrul "Control fiscal" date referitoare la: 

  1. Expeditorul bunurilor;
  2. Beneficiarul bunurilor;
  3. Natura si cantitatea bunurilor;
  4. Tara de destinatie a bunurilor;
  5. Alte date, constatate in cadrul controlului fiscal.