Control fiscal in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal

Dupa intrarea mijlocului de transport pe teritoriul tarii, organele fiscale de la orice punct de control fiscal, au dreptul sa opreasca mijlocul de transport, sa verifice daca marfa transportata este cu grad ridicat de risc fiscal, sa verifice identitatea conductorului auto si persoanei, care însoteste marfa, sa verifice documentele de însotire a marfii, sa efectueze o examinare vizuala a marfii si sa aplice mijloace tehnice de control (MTC) pe mijlocul de  transport si stampila/parafa cu inscriptia "grad ridicat de risc fiscal – achizitie intracomunitara" pe documentul de transport.

Aplicarea mijloacelor tehnice de control /MTC/

Pentru fiecare mijloc tehnic de control aplicat se va întocmi proces verbal de control fiscal, un exemplar al caruia se va înmâna conducatorului auto si persoanei, care însoteste marfa. In procesul verbal se vor consemna toate faptele si împrejurarile, constate in cadrul controlului fiscal efectuat.

In registrul "Control fiscal" se vor introduce date, referitoare la:

 1. Expeditorul bunurilor;
 2. Beneficiarul bunurilor;
 3. Natura si cantitatea bunurilor;
 4. Destinatia/locul de descarcare a bunurilor;
 5. Data si ora estimata al sosirii/descarcarii bunurilor;
 6. Numarul de control al mijloacelor tehnice de control, aplicate pe mijlocul de transport;
 7. Data si ora aplicarii mijloacelor tehnice de control;
 8. Numarul si data procesului verbal;
 9. Alte date, consemnate in procesul verbal. 

Înlaturarea mijloacelor tehnice de control /MTC/

Mijloacele tehnice de control se înlatura la destinatia/locul de descarcare a bunurilor in maxim 4 ore dupa ora, declarata de conducatorul auto/persoana, care însoteste marfa, iar in cazurile, când a fost depusa o cerere – formular standard, înlaturarea MTC se va efectua in maxim 24 de ore dupa depunerea cererii.

Dupa înlaturarea mijloacelor tehnice de control, inspector din cadrul Agentiei nationale pentru venituri va întocmi proces verbal, un exemplar al caruia va fi înmânat conducatorului auto si beneficiarului/cumparatorului bunurilor sau al unui reprezentant împuternicit al acestuia. In afara de asta, se va întocmi si alt proces verbal, privind celelalte verificari efectuate, care trebuie înmânat beneficiarului/cumparatorului.  In acest proces verbal vor fi consemnate rezultatele verificarilor, privind concordanta sau neconcordanta dintre natura si cantitatea bunurilor, asa cum figureaza in documentele de însotire a  marfii, stabilite la aplicarea MTC sau declarate de conducatorul auto/persoana, care însoteste marfa si natura si cantitatea reala a bunurilor la destinatia/locul de descarcare a acestora.

Masurile asiguratorii de indisponibilizarea de bunuri

Daca au fost întreprinse masuri asiguratorii de indisponibilizarea de probe, organul fiscal poate sa elibereze marfa numai dupa constituirea unei garantii in cuantum egal cu valoarea obligatiilor fiscale, care ar putea sa rezulte din aceasta neconcordanta, dar nu mai putin de 30% din valoarea de piata a bunurilor, pentru care s-a constatat neconcordanta din punct de vedere al cantitatii si al naturii. Garantia poate sa fie in numerar sau sa fie o garantie bancara neconditionata si irevocabila.

Organul fiscal, care a înlaturat mijloacele tehnice de control, va introduce in registrul "Control fiscal" date referitoare la:

 1. Data si ora înlaturarii mijloacelor tehnice de control;
 2. Numerele si data proceselor verbale;
 3. Alte date, consemnate in procesele verbale;
 4. Valoarea garantiei impuse.