Procedurile, aplicate in cadrul controlului fiscal

Verificarea identitatii

Dupa oprirea mijlocului de transport, organele fiscale efectueaza control cu privire la identitatea conducatorului auto si tuturor persoanelor, aflate in mijlocul de transport, care însotesc marfa si constata, in baza documentelor si/sau dupa o examinare vizuala, daca cu mijlocul de transport se transporta bunuri cu grad ridicat de risc fiscal.

Transport de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal

In cazurile, când cu mijlocul de transport se transporta bunuri cu grad ridicat de risc fiscal, organele fiscale efectueaza control al documentelor de însotire a bunurilor, cu scopul de a stabili/identifica:

  • natura si cantitatea bunurilor;
  • furnizorul/vânzatorul bunurilor;
  •  beneficiarul/cumparatorul bunurilor;
  • Data si destinatia/locul de descarcare a bunurilor, iar in cazul in care mijlocul de transport tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria, venind dintr-un stat membru al Uniunii europene spre alt stat membru – data si punctul de trecere a frontierei, unde mijlocul de transport va parasi teritoriul tarii. 

Absenta documentelor

In absenta documentelor de însotire a bunurilor, sau in cazurile, in care documentele nu contin datele, descrise mai sus si/sau date, privind timpul estimat al primirii/descarcarii, conducatorul mijlocului de transport si/sau persoana, care însoteste marfa, urmeaza sa completeze declaratia – formular standard

Modificarea datei, orei si destinatiei/locului de descarcare a bunurilor

Data si destinatia/locul de descarcare a bunurilor, mentionate in documentele sau declarate de conducatorul mijlocului de transport/ persoana, care însoteste marfa, ca si ora estimata al primirii/descarcarii, pot fi modificate de catre beneficiarul/cumparatorul prin completarea si transmiterea pe cale electronica a unei cereri – formular standard. Cererea urmeaza sa fie adresata la [email protected] si se considera primita dupa confirmarea primirii.

Important! Când se declara ora estimata al sosirii bunurilor se va lua in consideratie ora locala in Bulgaria.

Aplicarea mijloacelor tehnice de control /MTC/

In cazurile de transport de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal organele fiscale au dreptul sa aplice pe mijlocul de transport cu care se transporta aceste bunuri MTC si sa aplice pe documentul de transport stampila/parafa cu inscriptia "grad ridicat de risc fiscal". Fiecare MTC are un numar unic.

Pentru fiecare mijloc tehnic de control aplicat se va întocmi proces verbal de control fiscal, un exemplar al caruia se va înmâna conducatorului auto si persoanei, care însoteste marfa. In procesul verbal se vor consemna toate faptele si împrejurarile, constate in cadrul controlului fiscal efectuat.

Înlaturarea mijloacelor tehnice de control, aplicate pe mijlocul de transport

MTC se înlatura numai de un organ fiscal dupa cum urmeaza:

  • In cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal – la destinatia/locul de descarcare a bunurilor;
  • In cazul bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, care tranziteaza teritoriul R. Bulgaria, venind dintr-un stat membru al Uniunii europene si având ca destinatie finala alt stat membru – înainte de iesirea mijlocului de transport de pe teritoriul tarii;
  • In cazurile de transport de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal in interiorul tarii – la destinatia/locul de descarcare a bunurilor;
  • In cazurile de livrari intracomunitare de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal – înainte de iesirea mijlocului de transport de pe teritoriul tarii;

Important! In cazurile, in care bunurile urmeaza sa fie descarcate la câteva locatii diferite - la fiecare locatie de descarcare mijlocul tehnic de control se va înlatura si dupa descarcarea bunurilor se va aplica un alt mijloc tehnic de control.

In cazurile când cu mijlocul de transport in afara de marfa cu grad ridicat de risc fiscal se transporta si alt tip de marfa, la descarcarea acestui tip de marfa nu este necesara prezenta beneficiarului/cumparatorului marfii.

In cazul unor suspiciuni de transport de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal cu mijloace de transport cu capacitate de încarcare sub 3 tone, cu scopul eludarii controlului, se vor aplica dispozitiile de realizare a controlului fiscal.

Masuri preliminare de indisponibilizare de probe in cadrul efectuarii controlului fiscal

Cazurile, in care se recurge la astfel de masuri asiguratorii in cadrul efectuarii controlului fiscal de catre un executor public si/sau organ fiscal sunt reglementate detaliat la art. 121a, alin. (1), pct. 1 – 4 si alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

Introducerea unei contestatii împotriva actiunilor organului fiscal, efectuate in cadrul controlului fiscal

In termen de 14 zile dupa efectuarea controlului fiscal se poate introduce contestatie împotriva actiunilor organelor fiscale, câtre Directorul directiei teritoriale ANV de la locul, unde are sediul unitatea/locul efectuarii controlului, in temeiul art. 127g, coroborat cu art. 41 din CPF. Introducerea contestatiei nu are efect suspensiv asupra actiunilor întreprinse. 

Raspundere penal-administrativa

Oricare persoana, care nu si-a îndeplinit una din obligatiile in cursul efectuarii controlului fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, poarta raspundere penal-administrativa, care se va realiza conform dispozitiilor Legii privind încalcarile si sanctiunile administrative.