Документи

Приликом непотпуних података /докумената

У случају када недостају документи и/или подаци о предвиђеном времену пријема/истовара, возач моторног возила и/или особе које прате робу, попуњавају формулар декларације.

При промени датума, времена и места пријема/истовара робе

Могу се променити поједини подаци,који су већ унети у документ који прати робу. Те промене уносе прималац/купац. Могу се променити следећи подаци: датум и предвиђено време пријема/истовара робе. Захтеви се  предају у електронском облик, путем формулара захтева, на следећу електронску адресу: fisc.control@nra.bg и сматра се примљеном након потврде њеног пријема.