Фискална контрола робе са ризиком, које пролазе преко територије Републике Бугарске из једне државе – чланице ЕУ у другу

Након уласка транспортног средства на територију земље, на фискалном контролном пункту органи прихода имају право да заустави возило, да провере да ли се ради о транспорту робе са високим фискалним ризиком, да провери идентитет возача и особу која прати робу, да провере документа која прате робу, да прегледају робу и да поставе техничка средствима за контролу /ТСК/ на транспортном средству, као и печат/пломбу са ознаком "високи фискални ризик - пролазак" у самом транспортном документу.

Постављање ТСК

Да бисте поставили техничка средства контроле, потребно је саставити протокол фискалне контроле, а једна копија се предаје возачу возила и лицу која прати робу. Протоколи одражавају све чињенице и околности вршења фискалне контроле.

Орган приход уписује се у регистар "Фискална контрола" следеће податке:

 1. Држава дестинације робе;
 2. Место (гранични прелаз) преласка државне границе, где возило треба да напусти територију земље;
 3. Контролни број техничких средстава контроле;
 4. Датум и време постављања техничких средстава контроле;
 5. Број и датум из протокола;
 6. Остале податке из протокола.

Уклањање ТСК

Уклањање ТСК извршава прихода пре изласка из возила из земље.

Дејства уклањања техничких средстава за контролу и верификацију њиховог интегритета се одражавају у протоколу, чија копија се доставља возачу возила и лицу која прати робу.

Орган прихода, који је уклонио ТСК, уписује се у регистар "Фискална контрола" следеће податке:

 1. Датум и време уклањања ТСК;
 2. Број и датуме протокола;
 3. Остале податке из протокола.

Претовар робе са високим фискалним ризиком која пролази кроз територију Републике Бугарске из једне земље - државе чланице Европске уније у другу државу чланицу

Дозвољава се изузетак у услугама за задужена лица, уколико они на време обавесте надлежне органе у НАП-у о неопходности претовара робе.

Обавештење треба да буде на фискалном контролном пункту на улазу возила у земљу, од стране возача возила и/или особа који прати робу - како путем захтева надлежном органу прихода о неопходности претовара, тако и попуњавањем декларације и обрасца пријаве.

Неопходност претовара робе може се пријавити и од стране примаоца/купца робе са високим фискалним ризиком, подношењем формулара са захтевом, који треба да буде потписан са електронским потписом и послат на следећу интернет адресу:  fisc.control@nra.bg. У овом случају треба имати на уму да се овај захтев може сматрати примљен (на одговарајући начин то условљава правне последице) након потврде његовог пријема.

На време пријављена потреба за претоваром се узима у обзир приликом спровођења фискалне контроле, тако штосе на месту претовара:

 • Техничка средства контроле се уклањају од стране органа прихода не касније од 4 часа након сата у коме је то затражено од стране возача; приликом пријављеног захтева о промени  од стране примаоца/купца по чл. 13 ст. 3 т. 1 из ЗППОО, уклањање се обавља најкасније у року од 24 сати након достављања захтева;
 • у присуству возача возила и/или особе која прати робу, органи прихода обављају поређење да ли се у документима и на лицу места налазе одговарајућа врста и/или количина робе.

Наметање прелиминарних мера забране у случајевима преоптерећења робе са високим фискалним ризиком, која пролази кроз територију Републике Бугарске из једне земље - чланице ЕУ ка другој држави чланици, зависи од резултата поређења да ли се у документима и на лицу места налазе одговарајућа врста и/или количина робе; заштита интегритета техничких средстава контроле; придржавање забране по чл. 13 ст. 3 т. 4 из ЗППОО (прималац/купац је обавезан да не располаже робом до њеног пријема/истовара, осим у случају када представљања органима прихода јемства у готовини или безусловне и неопозиве банкарске гаранције, за период од не мањи од шест месеци, у износу од 30 % од тржишне вредности робе), као и да ли се возач возила појавио на месту претовара.