Фискална контрола робе са високим фискалним ризиком приликом достављања у унутрашњој трговини

Приликом изласка транспортног средства са територије земље са фискалним контролним пунктом, орган прихода има право да заустави возило, да провери да ли се ради о транспорту робе са високим фискалним ризиком, да провери идентитет возача и особу која прати робу, да провери документацију која прати робу, и да прегледа робу.

Провера подразумева обавезно и проверу у систему за ваљаност броја ПДВ-а, који представљају добављач/продавац, и који су наведени у фактури.

У случају да је раније извршена фискална контрола кретања исте робе са високим фискалним ризика у земљи, укључујући и постављање ТСК, може се уклонити само од стране органа прихода, приликом изласка из возила из земље.

Орган приход уписује се у регистар "Фискална контрола" следеће податке:

  1. Пошиљалац робе;
  2. Прималац робе;
  3. Врста и количина робе;
  4. Држава дестинације робе;
  5. Остали подаци о извршеној фискалној контроли.