Belgeler

Bilgi/belge eksikligi durumunda 

Mala refakat eden belgelerin ve/veya beklenen teslim alma/bosaltma saatine iliskin bilgilerin eksik oldugu durumlarda tasima araci sürücüsü ve/veya mala refakat eden kisi, örnek beyanname’yi doldurur/doldururlar.

Malin teslim edilecegi/bosaltilacagi tarih, saat ve yerde degisiklik yapilmasi durumunda  

Belgelerde belirtilen veya beyan edilen malin teslim alinacagi/bosaltilacagi tarih ve yerde, ve ilan edilen teslim/bosaltma saatinde alici tarafindan elektronik ortamda örnek dilekçe sunulmasi suretiyle degisiklik yapilabilir. Söz konusu dilekçe [email protected] elektronik posta adresine gönderilir ve alinmasinin teyit edilmesi üzerine alinmis addedilir.

 Vergi-Sigorta Usul Kanunu (VSUK) (EN)

Mali riski yüksek mallar listesinin onaylanmas?na dair emirler (BG)

Mali denetimin yap?lmas?na iliskin mali denetim noktalar?na iliskin konumlara ekler ilave edilmesi hakk?nda ЗЦУ-1449/27.11.2015 say? ve tarihli emir (BG)