Riskli mallarin ulke sinirlari icerisindeki dolasimi uzerinde uygulanan mali denetim

Gelirlerden sorumlu kurum yetkilileri tasima aracini ülke sinirlarinin içerisinde mali denetim noktasinda çevirme ve tasinan malin mali riski yüksek mal olup olmadigini kontrol etme, sürücünün ve mala refakat eden kisinin kimligini kontrol etme, mala refakat eden belgeleri kontrol etme, mal üzerinde inceleme yapma ve tasima aracina teknik denetim araçlari /TDA/ ve tasima belgesine “yüksek risk – dahili teslimat” yazisiyla mühür/damga koyma hakkina sahiptir.

TDA Konulmasi

Konulan TDA’lar hakkinda mali denetim tutanagi düzenlenir ve bir nüshasi tasima araci sürücüsüne ve mala refakat eden kisiye sunulur. Gerçeklestirilen mali denetime iliskin tüm olgu ve hususlar tutanaga yansitilir.

TDA koyan gelirlerden sorumlu kurum asagidaki hususlardaki bilgileri “Mali denetim” siciline kaydeder :

 1. Malin göndereni ;
 2. Malin alicisi ;
 3. Malin cinsi ve miktari ;
 4. Malin teslim alinmasi/bosaltilmasi yeri ;
 5. Malin teslim alinmasi/bosaltilmasina iliskin tarih ve beklenen saat ;
 6. Konulan teknik denetim araçlarinin kontrol numarasi ;
 7. Teknik denetim araçlarinin konuldugu tarih ve saat ;
 8. Tutanagin sayisi ve tarihi ;
 9. Tutanagin diger bilgileri.

TDA’larin kaldirilmasi

TDA, gelirlerden sorumlu kurum tarafindan malin bosaltma yerinde kaldirilir. TDA’nin kaldirilmasindan sonra Ulusal Gelirler Idaresi yetkilisi tarafindan tutanak düzenlenir ve bir nüshasi aliciya veya kendisi tarafindan yetkilendirilmis temsilcisine sunulur. Tutanakta, TDA konulmasi sirasinda tespit edilen veya tasima aracinin sürücüsü/mala refakat eden kisi tarafindan beyan edilen refakat belgeleri kapsamindaki malin cinsi ve miktari ile malin teslim alinmasi/bosaltilmasi yerindeki fiili cinsi ve miktari arasindaki uygunluk veya uygunsuzluk yansitilir. 

Delillerin garanti edilmesine iliskin uygulanan tedbirler

Delillerin garanti edilmesine iliskin tedbirlerin alinmis olmasi halinde gelirlerden sorumlu kurum mali bir tek uygunsuzluk neticesinde hasil olabilecek vergi borçlari degerinde olan, ancak cins ve miktar itibariyle uygunsuz olan malin piyasa degerinin en az %30’u degerinde olan teminatin sunulmasi sartiyla serbest birakir. Teminat para tutari seklinde veya sartsiz ve gayri kabili rücu banka teminat mektubu seklinde sunulabilir. 

TDA kaldiran gelirlerden sorumlu kurum yetkilileri asagidaki hususlara iliskin bilgileri “Mali denetim” siciline kaydeder :

 1. Teknik Denetim Araçlarinin kaldirildigi tarih ve saat ;
 2. Tutanak sayisi ve tarihi ;
 3. Tutanagin diger bilgileri ;
 4. Uygulanan teminatin miktari.