Mali riski yuksek mallar?n topluluk ici al?mlar?nda uygulanan mali denetim

Tasima aracinin ülke sinirlarinin içerisine girmesinden sonra gelirlerden sorumlu kurum yetkilisi tasima aracini mali denetim noktasinda çevirme, tasinan malin mali riski yüksek mal olup olmadigini kontrol etme, sürücünün ve mala refakat eden kisinin kimligini kontrol etme, mala refakat eden belgeleri kontrol etme, mal üzerinde inceleme yapma ve tasima aracina teknik denetim araçlari /TDA/ ve tasima belgesine “yüksek risk – topluluk içi alim” yazisiyla mühür/damga koyma hakkina sahiptir

TDA Konulmasi

Konulan TDA’lar hakkinda mali denetim tutanagi düzenlenir ve bir nüshasi tasima araci sürücüsüne ve mala refakat eden kisiye sunulur. Gerçeklestirilen mali denetime iliskin tüm olgu ve hususlar tutanaga yansitilir.

“Mali denetim” siciline asagidaki hususlardaki bilgiler kaydedilir :

 1. Malin göndereni ;
 2. Malin alicisi ;
 3. Malin cinsi ve miktari ;
 4. Malin teslim alinmasi/bosaltilmasi yeri ;
 5. Malin teslim alinmasi/bosaltilmasina iliskin tarih ve beklenen saat ;
 6. Konulan teknik denetim araçlarinin kontrol numarasi ;
 7. Teknik denetim araçlarinin konuldugu tarih ve saat ;
 8. Tutanagin sayisi ve tarihi ;
 9. Tutanagin diger bilgileri.

 

TDA’larin kaldirilmasi

TDA malin teslim alinacagi/bosaltilacagi yerde sürücü/mala refakat eden kisi tarafindan beyan edilen saatten itibaren en geç 4 saat içinde kaldirilir, örnek dilekçe sunuldugu durumlarda ise, TDA dilekçenin sunulmasindan itibaren en geç 24 saat içinde kaldirilir.

TDA’larin kaldirilmasindan sonra Ulusal Gelirler Idaresi yetkilisi tarafindan tutanak düzenlenir ve bir nüshasi sürücüye ve aliciya veya kendisi tarafindan yetkilendirilmis temsilcisine sunulur. Bundan ayri olarak, gerçeklestirilen diger denetimlerle ilgili olarak baska bir tutanak düzenlenir ve aliciya teblig edilir. Bu tutanakta, TDA konulmasi sirasinda tespit edilen veya tasima aracinin sürücüsü/mala refakat eden kisi tarafindan beyan edilen refakat belgeleri kapsamindaki malin cinsi ve miktari ile malin teslim alinmasi/bosaltilmasi yerindeki fiili cinsi ve miktari arasindaki uygunluk veya uygunsuzluk kontrolünün neticeleri yansitilir. 

Delillerin garanti edilmesine iliskin uygulanan tedbirler

Delillerin garanti edilmesine iliskin tedbirlerin alinmis olmasi halinde gelirlerden sorumlu kurum mali bir tek uygunsuzluk neticesinde hasil olabilecek vergi borçlari degerinde olan, ancak cins ve miktar itibariyle uygunsuz olan malin piyasa degerinin en az %30’u degerinde olan teminatin sunulmasi sartiyla serbest birakir. Teminat para tutari seklinde veya sartsiz ve gayri kabili rücu banka teminat mektubu seklinde sunulabilir.  

TDA kaldiran gelirlerden sorumlu kurum yetkilileri asagidaki hususlara iliskin bilgileri “Mali denetim” siciline kaydeder :

 1. TDA’larin kaldirildigi tarih ve saat ;
 2. Tutanak sayilari ve tarihleri ;
 3. Tutanaklardan diger bilgileri ;
 4. Uygulanan teminatin miktari.