Control fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal (RO)

22 March 2016

Una dintre activitatile de baza a Agentiei nationale pentru venituri este efectuarea controlului fiscal si de asigurare sociala si aplicarea unor masuri de combatere a evaziunilor fiscale, inclusiv si in comertul cu bunuri si servicii in cadrul Comunitatii. Cea mai recenta activitate in acest domeniu /de la ianuarie 2014/ este controlul fiscal permanent asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, efectuat la punctele de control fiscal si in unitatile comerciale. Prin acest control se urmareste cresterea colectarilor si protectia intereselor financiare ale R. Bulgaria si Uniunii europene prin reducerea nivelului de fraude privind TVA in cazul bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal (BG) /de obicei bunuri de larg consum ca legume, fructe, carne, lapte, zahar, etc./, precum si limitarea concurentei neloiale in comertul cu aceste bunuri, urmarind deplasarea acestora.

Pentru scopurile TVA controlul fiscal combina controlul documentar cu cel fizic. In cadrul acestui control se efectueaza:

Se aplica tuturor bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, indiferent de destinatia/locul de descarcare: pe teritoriul tarii, pe teritoriul altui stat membru al Uniunii europene sau pe teritoriul unei tari terte. Nu se aplica pentru bunuri sub regim vamal.  

Unde se efectueaza?

Controlul fiscal se efectueaza la punctele de control fiscal (BG) si la locul de destinatie/descarcare a bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal.

Cum?

Controlul începe cu:

Atunci când se constata transport de bunuri, incluse in lista bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, organul fiscal are dreptul sa aplice mijloace tehnice de control pe mijlocul de transport (sigiliu simplu, sigiliu special, dotat cu  dispozitiv GPS, sticker, etc.) si stampila/parafa cu inscriptia   "Grad ridicat de risc fiscal" pe documentul de transport.

Mijlocul tehnic de control se va îndeparta de alt organ fiscal la locul de primire/descarcare a bunurilor sau la iesirea bunurilor de pe teritoriul R. Bulgaria.

Este important sa stiti:

Care sunt persoanele, asupra carora se va exercita controlul fiscal?

Tipurile de control fiscal

Created on: 22.03.2016
Close