Masuri preliminare de indisponibilizare, impuse in procesul de control fiscal - Preliminary collateral(security) under Fiscal control (RO)

21 March 2016

1. Masuri preliminare asiguratorii de indisponibilizare, impuse de executor public – impunere, in sensul art. 121a, alin. (1) din CPF, a unor masuri de indisponibilizare a patrimoniului beneficiarului in cuantum egal cu cel putin 30% din valoarea de piata a bunurilor, in temeiul art. 121a, alin. (1) si/sau (2) din acelasi Cod.

In conformitate cu art. 121а, alin. (1) din Codul de procedura fiscala (CPF) in procesul de efectuare a controlului fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, organul fiscal poate solicita executorului public impunerea imediata a unor masuri preventive de indisponibilizare a patrimoniului beneficiarului bunurilor, in cuantum egal cu cel putin 30% din valoarea de piata a acestor bunuri, cu scopul de a garanta recuperarea creantelor privind impozitele, care ar rezulta, in urmatoarele cazuri:

  constatate in cadrul controlului cu privire la tipul si/sau cantitatea bunurilor;

      beneficiarului/cumparatorului bunurilor la locul primirii/descarcarii acestora

Conform art. 121а, alin. (2) din CPF, masurile asiguratorii de indisponibilizare in sensul alin. (1) pot fi dispuse (de catre un executor public) si atunci când un anumit organ fiscal considera, ca o dispunere ulterioara asupra bunurilor va face imposibila sau semnificativ mai dificila colectarea impozitelor datorate.

Masurile asiguratorii de indisponibilizare in sensul art. 121a, alin. (1) din CPF se vor impune conform prevederilor art. 195 din CPF, in baza hotarârii executorului public si pot fi contestate conform prevederilor art. 197 din CPF.

Masurile asiguratorii de indisponibilizare vor fi mentinute pe o perioada de 6 luni. In cadrul acestei perioade aceste masuri pot fi extinse prin masuri asiguratorii de indisponibilizare de aceiasi natura asupra aceluiasi patrimoniu, impuse conform prevederilor art. 121 sau 195 din CPF.

2. Masuri preliminare asiguratorii de indisponibilizare in procesul de control fiscal, impuse de organ fiscal – întreprinderea unor actiuni in sensul art. 40 din CPF pentru indisponibilizare de active si stabilirea, in temeiul art. 121a, alin. (3) din acelasi Cod a unei garantii in cuantum egal cu 30% din valoarea de piata a bunurilor

Conform prevederilor art. 121а, alin. (3) din CPF, in cazurile, prevazute de art. 121a, alin. (1) si (2), anume :

constatate in cadrul controlului cu privire la tipul si/sau cantitatea bunurilor;

Retineti! Masuri preliminare asiguratorii de indisponibilizare in procesul de control fiscal pot fi aplicate de:

• executorul public (in temeiul art. 121а, alin. (1) din CPF), prin impunerea unor masuri preliminare de indisponibilizare si asigurare de garantie in cuantum egal cu cel putin 30% din valoarea de piata a bunurilor, la solicitarea organului fiscal, si

• organul fiscal (in temeiul art. 121a, alin (3) din CPF), prin luare de masuri de indisponibilizare de bunuri in sensul art. 40 din CPF si stabilirea unei garantii in cuantum egal cu 30% din valoarea de piata a bunurilor.

Cazurile, in care in cadrul controlului fiscal un executor public si/sau organ fiscal (in mod autonom) procedeaza la indisponibilizare preliminara de bunuri, sunt reglementate in detalii de art. 121а, alin. (1), pct. 1 - 4 si alin.(2) din CPF.

In cazurile, când la efectuarea unui control fiscal, beneficiarul/cumparatorul bunurilor încalca interdictia, prevazuta la alin. (3), teza a doua si la art. 13, alin. (3), pct. 4 din CPF, (beneficiarul/cumparatorul este obligat sa nu dispuna de bunurile înainte de receptia/descarcarea acestora, cu exceptia cazurilor in care a prezentat o garantie in numerar sau o garantie bancara neconditionata si irevocabila pe o perioada de cel putin 6 luni, in cuantum egal cu cel putin 30% din valoarea de piata a bunurilor), dispunerea va fi declarata nula de drept. 

Created on: 21.03.2016
Close