Obligatiile persoanei – beneficiar/cumparator al bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal - Obligations of the person who is a recipient/buyer of goods of high fiscal risk (RO)

21 March 2016

Obligatiile beneficiarului/cumparatorului bunurilor sunt reglementate de art. 13, alin. (1) si alin. (3) din CPF:

Important! Conform prevederilor art. 13, alin. (3), pct. 4 din CPF, in procesul efectuarii controlului fiscal, persoana – beneficiar/cumparator al bunurilor este obligata sa nu dispuna de bunurile înainte de receptia/descarcarea acestora, cu exceptia cazurilor, in care a prezentat organului fiscal o garantie in numerar sau o garantie bancara neconditionata si irevocabila pe o perioada de  cel putin 6 luni, in cuantum egal cu 30% din valoarea de piata a bunurilor.

In caz de nerespectare a acestei interdictii din partea beneficiarului/cumparatorului, legea prevede pe lânga impunerea unor sanctiuni administrative si masuri preliminare de indisponibilizare de bunuri .  

In caz de neîndeplinire a obligatiilor beneficiarul/cumparatorul bunurilor poarta raspundere:

Constatarea infractiunilor administrative si aplicarea sanctiunilor administrative se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii privind infractiunile administrative si sanctiunile administrative   

Drepturile persoanei – beneficiar/cumparator de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal 

Oricare beneficiar/cumparator de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal poate, in avans, sa declare transportul acestor bunuri prin depunerea, pe cale electronica, a unei cereri la adresa de e-mail: [email protected]. Informatia, declarata intr-un timp util se va lua in consideratie in caz de control fiscal in ziua respectiva. Cererea trebuie sa fie semnata utilizând semnatura electronica si se va considera primita dupa confirmarea primirii acesteia, in mod similar cu cele reglementate de art. 13, alin. (4) din Ordinul cu privire la procedurile de exercitare a controlului fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal pe teritoriul Republicii Bulgaria si cerintele, referitoare la punctele de control fiscal. Cererea - formular standard, depusa de câtre beneficiarul/cumparatorul bunurilor se considera primita dupa confirmarea primirii acesteia.

Posibilitatea, oferita beneficiarilor/cumparatorilor de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal, sa declare in avans transportul acestor bunuri, a fost instituita pentru clientii ANV, in temeiul art. 17, alin. (1), pct. 5, 6 „e” din CPF,  privind dreptul persoanelor impozabile sa le fie asigurata si pusa la dispozitie o oportunitate gratuita de schimb electronic de date cu organele fiscale si executorii publici.  

In cazul de aplicare a unor masuri preliminare de indisponibilizare in procesul de control fiscal, persoana – beneficiar/cumparator are dreptul:

In acest caz bunurile, asupra carora au fost întreprinse masuri in sensul art. 40 din CPF de indisponibilizare de probe /bunurile sechestrate/, se elibereaza. Aceste bunuri nu mai fac obiectul interdictiei de dispunere.

Contestarea actiunilor organului fiscal in procesul de efectuare a controlului fiscal

In termen de 14 zile dupa efectuarea controlului fiscal asupra bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal se poate introduce contestatie împotriva actiunilor organelor fiscale, câtre Directorul directiei teritoriale ANV de la locul, unde are sediul unitatea/locul efectuarii controlului, in temeiul art. 127g, coroborat cu art. 41 din CPF. Introducerea contestatiei nu are efect suspensiv asupra actiunilor întreprinse.

Created on: 21.03.2016
Close