Obligatiile persoanelor, care insotesc bunurile transportate - Obligations of the persons accompanying the transported goods (RO)

21 March 2016

Conform prevederilor art. 13, alin. (4) din CPF, persoanele, care însotesc bunurile, încarcate in mijlocul de transport, au obligatiile conducatorului mijlocului de transport. Aceste obligatii sunt reglementate de art. 13, alin. (1) si alin. (2) din CPF:

Lipsa de documente

In cazul in care documentele de însotire a bunurilor lipsesc, sau documentele existente nu contin datele, mentionate mai sus si/sau date, privind ora estimata a primirii/descarcarii, persoana, care însoteste bunurile urmeaza sa completeze o declaratie – formular standard..

Important! La declararea orei estimate a primirii, ora luata in considerare este cea a Bulgariei.  

Modificarea datei, orei si destinatiei/locului de descarcare a bunurilor

Data si destinatia/locul de descarcare a bunurilor, mentionate in documentele sau declarate, precum si ora declarata de primire/descarcare pot fi modificate de catre beneficiarul/cumparatorul prin transmitere pe cale electronica a unei cereri – formular standard. Cererea se va transmite pe cale electronica la adresa de e-mail [email protected] si se va considera primita dupa confirmarea primirii

Aplicarea mijloacelor tehnice de control /MTC/

In cazurile când cu mijlocul de transport se transporta bunuri cu grad ridicat de  risc fiscal, organele fiscale au dreptul sa aplice MTC pe mijlocul de transport, iar pe documentul de transport stampila/parafa cu inscriptia "grad ridicat de risc fiscal". Fiecare MTC are un numar unic.

Aplicarea MTC se va consemna in procesul verbal de aplicare, o copie a acestuia va fi înmânata conducatorului mijlocului de transport si persoanei, care însoteste bunurile.

Înlaturarea MTC aplicate

Numai organele fiscale au dreptul sa înlature MTC aplicate:

•   La destinatia/locul de descarcare a bunurilor;

•   In maxim 4 ore dupa ora declarata de conducatorul mijlocului de transport, iar in cazurile, când din partea beneficiarului/cumparatorului bunurilor a fost  depusa cerere de modificare a datei, orei si destinatiei/locului de descarcare, înlaturarea MTC trebuie efectuata in maxim 24 de ore dupa depunerea cererii.

In caz de neîndeplinire a obligatiilor persoana, care însoteste bunurile poarta raspundere administrativa si penala:

Constatarea infractiunilor administrative si aplicarea sanctiunilor administrative se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii privind infractiunile administrative si sanctiunile administrative

Contestarea actiunilor organului fiscal, efectuate in procesul de control fiscal

In termen de 14 zile dupa efectuarea controlului fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal, se poate introduce contestatie împotriva actiunilor organelor fiscale, câtre Directorul directiei teritoriale ANV de la locul, unde are sediul unitatea/locul efectuarii controlului, in temeiul art. 127g, coroborat cu art. 41 din CPF. Introducerea contestatiei nu are efect suspensiv asupra actiunilor întreprinse.

Created on: 21.03.2016
Close