Obligatiile conducatorului mijlocului de transport - Obligations of the transport vehicle driver (RO)

21 March 2016

Obligatiile conducatorului mijlocului de transport sunt reglementate de art. 13, alin. (1) si alin. (2) din CPF:

Lipsa de documente

In cazurile, in care lipsesc documente de însotire a bunurilor, sau documentele existente nu contin datele, mentionate mai sus si/sau date, privind ora estimata a primieii/descarcarii, conducatorul mijlocului de transport urmeaza sa completeze o declaratie – formular standard.

Important! La declararea orei estimate a primirii, ora luata in considerare este cea a Bulgariei.   

Modificarea datei, orei si destinatiei/locului de descarcare a bunurilor 

Data si destinatia/locul de descarcare a bunurilor, mentionate in documentele sau declarate, precum si ora declarata de primire/descarcare pot fi modificate de catre beneficiarul/cumparatorul prin transmitere pe cale electronica a unei cereri – formular standard. Cererea se va transmite pe cale electronica la adresa de e-mail [email protected] si se va considera primita dupa confirmarea primirii.

Aplicarea mijloacelor tehnice de control /MTC/

In cazurile când cu mijlocul de transport se transporta bunuri cu grad ridicat de  risc fiscal, organele fiscale au dreptul sa aplice MTC pe mijlocul de transport, iar pe documentul de transport stampila/parafa cu inscriptia "grad ridicat de risc fiscal". Fiecare MTC are un numar unic.

Aplicarea MTC se va consemna in procesul verbal de aplicare, o copie a acestuia va fi înmânata conducatorului mijlocului de transport si persoanei, care însoteste bunurile.

Înlaturarea MTC aplicate

Numai organele fiscale au dreptul sa înlature MTC aplicate:

In caz de neîndeplinire a obligatiilor conducatorul auto poarta raspundere administrativa si penala:

Created on: 21.03.2016
Close