Изплатени средства по договор № 142/ 14.11.2013 г. с предмет „Поддържане на софтуер за управление на електронния архив /СУЕА/“

10 Септември 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор № 142/ 14.11.2013 г. с предмет „Поддържане на софтуер за управление на електронния архив /СУЕА/“ 

Във връзка с изпълнение на договор № 142/ 14.11.2013 г., сключен между НАП и „ФАДАТА“ АД, на основание  фактура № 0000003095/ 18.08.2015 г.. и тримесечен отчет за периода 14.05.2015 г. – 13.08.2015 г., на 08.09.2015 г. е извършено тримесечно  плащане към изпълнителя  по договора в размер на 24 963.00 лв. без ДДС или 29 955.60 лв. с ДДС, съгласно условията на чл. 4 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.09.2015
Затвори