Изплатени средства по договор № 43/23.07.2013г. „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив в град Хасково”

24 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ

за изплатени средства по договор № 43/23.07.2013г. „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив в град Хасково” 

Във връзка с изпълнение на договор № 43/23.07.2013г., сключен между ТД на НАП Пловдив и ЕЛШАНС ООД, на основание:

- фактура № 0000001675/03.07.2015г. и протокол № 2/02.06.2015г. на 05.08.2015г е извършено месечно плащане към изпълнителя по договора в размер на 3884.68 лв.без ДДС или 4661.62 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 4 /1/  от договора.

- фактура № 0000001677/22.07.2015г. и протокол на 05.08.2015г е извършено месечно плащане към изпълнителя по договора в размер на 172.92 лв.без ДДС или 207.50 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 4 /1/  от договора.

Плащането е последно по договора.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 24.08.2015
Затвори