Освобождаване на гаранция за участие по ОП с предмет: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции"

14 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ

за освобождаване на гаранция за участие по ОП с предмет: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции" 

На 12.08.2015г., на осн.чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка със сключен договор за възлагане на обществена поръчка е освободена гаранцията за участие на следният участник в открита процедура за възлагане на ОП с предмет: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции" по обособена позиция № 1:

- „Институт за специализации и обучения“ ООД (класиран на първо място с решението на възложителя за определяне на изпълнител).

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 14.08.2015
Затвори