Изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково"

12 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково" 

На 05.08.2015г., е приключило изпълнението по договор № 43/23.07.2013 г. с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградата на ТД на НАП Пловдив, в град Хасково“ сключен между ТД на НАП Пловдив и  ЕЛШАНС ООД с ЕИК 126087974, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Смолян и Хасково".

Срокът за изпълнение на договор № 43/23.07.2013г. с предмет  "Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградата на ТД на НАП Пловдив, в град Хасково“  е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от  23.07.2013год. или  до прекратяването му при условията, предвидени в договора.

На 05.08.2015г. е извършено последното плащане по договора, на която дата взаимоотношенията между страните по договора приключват.

Общият размер на изплатените по договора суми е 8169,84 лв. без ДДС или 9803,81 лв.с ДДС.

Договорът е изпълнен на 100 %, съобразно заявените от Възложителя услуги в хода на действието му. 

Договорът е изпълнен в срок.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 12.08.2015
Затвори