Изплатени средства по договор № 117/ 18.10.2013 г. с предмет „Поддръжка на системата за управление на Информационния център/ Call center/ на НАП“

31 Март 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор № 117/ 18.10.2013 г. с предмет „Поддръжка на системата за управление на Информационния център/ Call center/ на НАП“

Във връзка с изпълнение на договор № 117/ 18.10.2013 г., сключен между НАП и „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД, на основание фактура № 0000119982/ 24.02.2015 г. и отчет от 23.02.2015 г., на 24.03.2015 г. е извършено   тримесечно плащане към изпълнителя  по договора в размер на 4995.00 лв.без ДДС или 5994.00 лв. с ДДС, съгласно условията на Раздел IV от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.03.2015
Затвори