Изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: Доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, конкретизирани за съответната дирекция/офис в Приложения от №1.1 до №1.8.

11 Март 2015

ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: Доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, конкретизирани за съответната дирекция/офис в Приложения от №1.1 до №1.8.

На 17.02.2015г., е приключило изпълнението по договор № 63 от 07.11.2013 г., между ТД на НАП Велико Търново и Кооперация "Панда" – гр. София, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: " Доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, конкретизирани за съответната дирекция/офис в Приложения от №1.1 до №1.8", открита с Решение № 19 от 05.08.2013г. на директора на ТД на НАП Велико Търново.

На 17.02.2015г. е извършено последното плащане по договора. Общият размер на изплатените по договора суми е 250299.63 лв. без  ДДС.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок. Не са начислявани неустойки.

Подробна информация може да бъде намерена в регистъра на обществените поръчки на следния електронен адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653283&newver=2

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.03.2015
Затвори