Изплатени средства по договор № 2/08.01.2014г. с предмет „да поддържа в техническа изправност и годност за експлоатация 4 броя асансьорни уредби в сградата на ЦУ на НАП и 1 брой пътническа асансьорна уредба в сградата на ул. „Врабча“ 23

22 Декември 2014

Във връзка с изпълнение на договор № 2/08.01.2014г., сключен между НАП и ЕТ „Марица – М – Борис Михалков“ ООД, на основание  предоставени от изпълнителя фактура № 0000006225/11.12.2014г. и протокол на 18.12.2014 г. е извършено месечно плащане към изпълнителя по договора в размер на 80.00 лв. без ДДС или 96.00 лв. с ДДС съгласно условията на чл. 27 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.12.2014
Затвори