Изплатени средства по договор № 186/12.11.2014г. с предмет „Отпечатване на формуляри на индигирана и на вестникарска хартия“

22 Декември 2014

Във връзка с изпълнение на договор № 186/12.11.2014 г., сключен между НАП и „ЕА“ АД, на основание  предоставени от изпълнителя фактура № 0000012013/ 05.12.2014г., 14 бр. приемо-предавателни протоколи от 27.11.2014г., 5 бр. приемо-предавателни протоколи от 28.11.2014г., 1 бр. приемо-предавателен протокол от 01.12.2014г. и 8 бр. приемо-предавателни протоколи от 02.12.2014г , на 18.12.2014 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 37165,55 лв.без ДДС или 44598,66 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 14  от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.12.2014
Затвори