Изплатени средства по договор № 189/21.12.2012г. с предмет „Абонаментно поддържане и ремонт на пожарогасителни инсталации /ПГИ/ за автоматично пожарогасене в ЦУ на НАП, ИЦ на НАП и офис Стара Загора към ТД на НАП Пловдив“

22 Декември 2014

Във връзка с изпълнение на договор № 189/21.12.2012г., сключен между НАП и „Комос“ ООД, на основание  предоставена от изпълнителя фактура № 0000005171/08.12.2014г., и протоколи от 08.12.2014г. на 19.12.2014 г. е извършено месечно плащане към изпълнителя по договора в размер на 269.00 лв.без ДДС или 322.80 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 4 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.12.2014
Затвори