Изплатени средства по договор № 81/18.05.2012г. с предмет „Издаване, подновяване и доставка на удостоверения за ел. подпис“

22 Декември 2014

Във връзка с изпълнение на договор № 81/18.05.2012г., сключен между НАП и „ИНФОНОТАРИ“ ЕАД, на основание  предоставени от изпълнителя фактури № 0000174001/03.12.2014г., № 0000174002/03.12.2014г., № 0000174004/03.12.2014г. и № 0000174005/03.12.2014г. и приемно-предавателен протокол от 03.12.2014г. на 19.12.2014

г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на:

-          60.00 лв.без ДДС или 72.00 лв.с ДДС по фактура №0000170014/03.12.2014г.;

-          10.80 лв. без ДДС или 12,96 лв. с ДДС по фактура №0000174002/03.12.2014г.;

-            9.00 лв. без ДДС или 10.80 лв. с ДДС по фактура №0000174004/03.12.2014г.

-          12.40 лв. без ДДС или 14.88 лв. с ДДС по фактура №0000174005/03.12.2014г.

съгласно условията на чл. 8 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.12.2014
Затвори